HACCP zdravotní nezávadnost potravin

Od roku 2005 používáme systém HACCP, neboli systém kritických kontrolních bodů. HACCP zajišťuje nezávadnost potravin během celého procesu zpracování až po výdej hotových pokrmů zákazníkovi.

Systém HACCP zajišťuje kontrolu nad průběhem celého procesu výroby pokrmů (tzn. nad surovinami, nad prostředím i nad pracovníky, kteří se na výrobě pokrmů podílejí). V podstatě odstraňuje všechna potenciální rizika, která při přípravě pokrmů mohou vzniknout a zákazník má tedy garanci nezávadnosti u nás nabízených jídel.

Komentáře nejsou povoleny.